Начало

                    

     Средно училище „Св. Климент Охридски“ 

Адрес: 5500 гр. Ловеч; ул. „Търговска“ №61

Директор: Валери Христов

Телефони за контакт: 068 604 366 – директор; 068 604 365 – канцелария

E-mail: kl_ohridsky@abv.bg;info-1100318@edu.mon.bg

Website: www.gimnaziata.net