В СУ „Свети Климент Охридски“ град Ловеч отбелязаха 145 години от обесването на Васил Левски

В СУ „Свети Климент Охридски“ град Ловеч отбелязаха 145 години от обесването на Васил Левски. Учениците пресъздадоха съзаклятието на Апостола, рецитираха стихотворения и пяха възрожденски песни.

„Тоз, който падне в бои за свобода, той не умира“. Това са думите, с които всеки българин е закърмен и помни до сетния си дъх