СУ“ Св. Кл. Охридски“ отбелязаха деня на прошката

На 19.02. учениците от III и IV клас на СУ“ Св. Кл. Охридски“ отбелязаха деня на прошката.Отец Михаил по увлекателен начин запозна децата с притчата за блудни син и безценната роля на прошката в живота на човека.След представените филми едно дете възкликна:“Ето как прошката може да направи света по – добър“.