3 март

По повод 3 март учениците от V и XII клас изработиха табла под надслов 140 години свобода, с което изразиха своето отношение към нашата история и значимост като народ.