Урок по родолюбие

Днес в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе открита практика за учениците от шести до дванадесети клас в две групи. Родственичката на Васил Левски г – жа Христина Богданова бе поканена да разкаже за живота и делото на Апостола на свободата. С много истории от периодите на детство, възмъжаване и революционна дейност на Васил Левски, г – жа Богданова привлече вниманието на учениците, разказвайки увлекателно, провокирайки въпроси и размишления, докосвайки българската чест и достойнство. Инициативата е подкрепена от Местната комисия за борба с противообществените прояви н малолетни и непълнолетни – град Ловеч.