22.04.2018 г. Световният ден на Земята

По повод Световният ден на Земята в СУ“ Св. Кл. Охридски“ – град Ловеч се проведе състезание  в 3 кръга между ученици от 6 клас!

1 кръг- решаване на кръстословица с географски обекти

2 кръг- съставяне на модел на процеса фотосинтеза

3 кръг- решаване на казус, свързан с глобалното затопляне

Учениците показаха знания и умения, грижовно отношение към природата и искрено се забавляваха!!!

 

Представители на 5а клас с класен ръководител г-жа Пепа Лозанова взеха участие в организирани групови занимания по повод Ден на земятаПредставители на 5а клас с класен ръководител г-жа Пепа Лозанова взеха участие в организирани групови занимания по повод Ден на земята

Представители на 5а клас с класен ръководител г-жа Пепа Лозанова взеха участие в организирани групови занимания по повод Ден на земята.