„Не на агресията! Да на спорта!“

Днес, 22.05.2018 година, учениците от 3 а, 3 б и 4 а клас на СУ „Свети Климент Охридски“ взеха участие в кампанията „Не на агресията! Да на спорта!“ по инициатива на МКБППМН към община Ловеч. Учениците се представиха с отбор по народна топка и отбор по футбол.