Празник „Мечти и бъдеще“

Днес, 14.06.2018 г. учениците на СУ „Свети Климент Охридски“ сътвориха мечтите си в реалност, реализирайки грандиозен празник за изпращане на учебната година и посрещане на лятната ваканция. Учениците показаха своите таланти, умения и чувство за хумор като разказаха историята на образованието във възстановката на „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов, историята на любовта във възстановка на „Ветренета мелница“ на Елин Пелин, много песни и танци, съвременен прочит на приказката „Дядо вади ряпа“. Празникът бе реализиран със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.