Завършване

На 20.06.2018 година господин Валери Христов Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ връчи свидетелствата за завършено основно образование на седмокласниците.

На 21.06.2018 година господин Валери Христов Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ връчи дипломи за завършено средно образование на дванадесетокласниците.