Откриване на учебната 2018/2019 г.!!!

СУ “ Св. Климент Охридски“ откри учебната 2018/2019 г. с много усмивки, пожелания за успехи, вълнения на ученици, родители и учители. Радостта на малки и големи бе споделена от г-н Терзийски- Областен управител на град Ловеч, г-н Венцислав Христов- зам. кмет на Община Ловеч, г-жа Соня Недкова-ст. експерт по БЕЛ към РУО, г-н Генов- управител на Алианц.