Театър

Учениците от начален етап на СУ „Свети Климент Охридски“ посрещнаха весел артист, който им представи приказката „Трите прасенца“ по нов начин. Децата също бяха актьори и пееха песни в нов аранжимент.