Ученически съвет.

СУ „Свети Климент Охридски“ стартира учебната 2018/2019 година с нов състав на Ученическия съвет. Събирането на УС ще се провежда ежемесечно като се дава възможност на учениците да споделят и реализират своите идеи.

Ученически съвет при СУ „Свети Климент Охридски“ 2018/2019 учебна година