Есенен празник

Учениците от ЦОУД 3 украсиха в есенни мотиви училище СУ „Св. Климент Охридски“ и участваха в празник на есента организирав от осмокласниците.