Архангелов ден в СУ „Свети Климент Охридски“

В навечерието на Архангелов ден в СУ „Свети Климент Охридски“ бе изнесена лекция и филм пред учениците от начален курс. Отец Михаил запозна децата с неръкотворните божий дела. Анимационният филм по достъпен начин представи на учениците правото на избор на всеки човек, победата на божия промисъл.