Безопасно поведение на пътя

На 19.11.2018 г. се проведе открит урок пред учениците от 11 и 12 клас на СУ „Свети Климент Охридски“ от инспектор Детска педагогическа стая  г-н Ивелин Попов. Дискусията бе на тема „Безопасно поведение на пътя“. Учениците изгледаха филм „Животът е с предимство“. Обсъдени бяха теми засягащи личната отговорност, причините за ПТП, преценка на рисковете и толерантността на пътя между всички участници в движението.