инж. физик Тома Томов – с интересна лекция пред учениците

На 21 ноември 2018 г. гост на СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Ловеч бе инж. физик  Тома Томов  от Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”. Срещата  протече при голям интерес от страна на учениците от седмите класове. Те много внимателно слушаха любопитни исторически факти свързани с  физиката, разказани от г-н Томов. Пред учениците от VII клас той демонстрира интересни експерименти, обясни от къде идва електричеството, представи опита на Колон, разказа за изследванията на различни проводници от Фарадей, за откритието на производствен модел на проводник. Г-н Тома Томов разкри фундаменталното значение на всички закони на физиката.