С благодарност !!!

С благодарност !!!

Благодарим на второкласниците от СУ „Св. Климент Охридски“, с класен ръководител Соня Денчева, 
които предадоха събраните от тях туби с пластмасови капачки. Инициатива е в подкрепа на кампанията „Една капачка по-малко – една книжка повече“.

Кампанията „Една капачка по-малко. Една книжка повече“ е организирана от Център за работа с доброволци към Регионалната библиотека и фирма Euroimpex . Всяка предадена капачка или бутилка ще бъде рециклирана, а със средствата се закупуват нови книги за Ловешката библиотека.