ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВИ ПОЖЕЛАВАТ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ