Награждаване!!!

Днес, 08.01.2019 г. ученици от начален етап бяха наградени за успешното им представяне на ученически състезания „Многознайко“ в раздел „Аз зная английски“. Златни медали и грамоти получиха: Симеон Стоянов, Даниел Георгиев, Десислава Събевска, Траян Бешков, Виктор Митев, Божидара Христова. Сребърни медали и грамоти получиха: Калия Прокопиева и Мартино Гергов. Бронзови медали и грамоти получиха: Ева Ангелва и Симеон Петков.