Световен ден на водата и първа пролет

Светът се събужда! Земята ликува!

Пролетта навред тържествува!

Събужда цветята, тревите, полята

И с птичите песни оглася гората!

Светът се събужда! Усмихнете се хора!

Доброто в сърцата си засадете!

И пролетта в душите си пуснете!

Днес в СУ „Свети Климент Охридски“ е празник на събуждащата се пролет – на доброто, на красотата, на милосърдието. Учениците от четвърти клас са приготвили торти и сладкиши. Учениците от класовете посрещат пролетта в парк Стратеш.

А дворът на училището? И той ще усети идващата пролет. Засаждат се цветя и храсти от ученици подкрепени от учители и д-р Дарина Петрова, на която поднасяме специални благодарности за отделеното време, за дарителството, за личния пример как се прави добро.

В СУ „Свети Климент Охридски“ днес се отбелязва и Световен ден на водата. Ученици изработиха проект, които поставиха във фоайето.

 

 

 

 

Посланието на учителите и учениците от СУ „Свети Климент Охридски“ е:
„Ако ме полееш ще бъда част от бъдещето на твоето дете“