Програма сърфирай безопасно

Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества проведе поредица от групови занимания с учениците от начален етап в СУ „Свети Климент Охридски“. Дейностите са насочени към повишаване н знанията и уменията децата безопасно да използват интернет.