Ден на Земята

На 22.04.2019 г. Световен ден на Земята учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ подредиха в изложба картини и фотоси, показващи красотата на растителния и животинския свят на нашата планета. Изложбата е реализирана със съдействието на МКБППМН. Целта на превантивната дейност е повишаване чувствителността на младите хора към възможността всеки да дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. Насочено е вниманието на учениците, че майката Земяима нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея.