Награждаване

На 17.05.2019 г. г-н Валери Христов награди участниците в състезание „Многознайко“ „Млад математик“. Учениците от начален етап за пореден път се представиха блестящо с медали и грамоти.

Даниел Христов Георгиев от 2 а клас – сребърен медал;

Магдалина Иванова Пенева от 2 а клас – сребърен медал;

Виктория Йонкова Пейкова от 3 а клас – златен медал;

Траян Траянов Бешков от 3 а клас – сребърен медал;

Лъчезар Тодоров Докторов от 3 а клас – сребърен медал