Завършване на 1 клас

На 31.05.2019 г. учениците от първи клас с класен ръководител г-жа Наталия Богданова споделиха тържеството си за завършване на учебната 2018/2019 година с родители, гости и приятели.