Дипломиране

На 20.06.2019 г., г-н Валери Христов Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ тържествено връчи дипломите на завършилите средно образование ученици. На церемонията присъстваха официални гости, представители на Технически колеж гр. Ловеч. Доц. д-р инж. Пенчо К. Пенчев приветства нашите ученици.