Свидетелствата за завършено основно образование

Днес, 03.07.2019 г., г-н Валери Христов Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ връчи свидетелствата за завършено основно образование на седмокласниците.