Родителска среща за първокласници, учебна 2019 – 2020 година

На 03.09.2019 година от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за първи клас.

Класни ръководители:

1″А“ – г-жа Соня Петрова

1″Б“ – г-жа Наталия Хумбаджиева

Повече информация ще получите в канцеларията на училището.

Очакваме ви!