Награждаване на ученици от международното състезание „Математика без граници“ и “ Родна реч“

Днес, 28.11.2019 година, г-н Валери Христов Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ за пореден път награди с медали достойно представилите се ученици от начален етап в ученически състезания.