Реализирани дейности по Национална програма „Иновации в действие“

      През учебната 2018/2019 година СУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Ловеч участва в Национална програма „Иновации в действие“. В резултат, на което сключи договор със СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас. Фокус на програмата бяха петокласници, които имаха възможност да присъстват в учебен час по програмиране, което представлява и иновация в обучението на учениците.

       Основна цел на този тип обучение е да се повиши качеството на образователния процес, както и да се провокира интерес у обучаемите към модерните дигитални средства, да се повиши мотивацията на учениците към новите методи на преподаване, както и да се подобри творческата им активност.

      Екипът педагогически специалисти придружил учениците имаше възможност да обмени опит и добри практики.

      Дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ се реализираха на 18 и 19 ноември 2019 година.