Посещение на художника Владимир Узунов

Днес 12.12.2019 г. СУ „Свети Климент Охридски“ посрещна художника Владимир Узунов директор на Художествена галерия – Ловеч по повод Седмица на четенето. Той прочете приказка на учениците от начален етап и разказа за значението на изобразителното изкуство.