Награждаване от състезанията „Млад математик“ и „Аз рисувам“

 

Ученически състезания „Многознайко“

„Млад математик“ I кръг

На първо място със златен медал:

Божидара Христова III а клас

Даниел Георгиев III а клас

Александър Трифонов I а клас

Второ място със сребърен медал:

Радостина Тодорова III а клас

Иван Стоев I б клас

Хюлия Тефикова I б клас

Адриана Николова I б клас

Виктория Пейкова IV а клас

Трето място с бронзов медал:

Теодор Пейков

Румина Ночева I а клас

Любомир Трифонов I а клас

Микаела – Витория Ангелова III а клас

Десислва Събевска III а клас

Дениса Николаева III а клас

СБНУ „Аз рисувам“

Ева Ангелова III а клас с 50 т.

Христалина Василева III а клас с 50 т.

Даниел Георгиев III а клас с 50 т.

Десислава Събевска III а клас с 50 т.