Резултати от състезанието „Аз зная английски език“- II кръг

Наградени в състезание „Многознайко“ „Аз зная английски“ II кръг:

I място

Траян Траянов Бешков – IV клас

Радостина Стефанова Тодорова – III клас

II място

Симеон Василев Стоянов – IV клас

Виктор Яворов Митев – III клас

Даниел Христов Георгиев – III клас

Десислав Данаилова Събевска – III клас