Можем да бъдем по – добри

На 26.02.2020 г. за поред път в СУ „Свети Климент Охридски“ се отбеляза Ден на розовата фланелка. И тази учебна година поставихме акцент върху доброто и красотата в детските очи. Всеки ученик получи гривна с послание “ Можем да бъдем по-добри“. Пети клас пуснаха розови балони към небето, а учениците от девети клас изработиха табло с послание „Светът е красив, защото е шарен“.

Отбелязването на Ден на розовата фланелка е с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.