Отменя се родителската среща за първи клас

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед РД -01-114/05.03.2020г. на Кирил Ананиев – министър на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на Р България, считано от 06 – 11. 03.2020 г. включително,

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА за първи клас ще се проведе на 17.03.2020 година от 18ч в музея на училището.