Отменя се родителската среща за прогимназиален и гимназиален етап

Уважаеми родители,

Насрочената родителска среща на 12.03.202г. за прогимназиален и гимназиален етап се ОТМЕНЯ.

Тя ще се проведе на бъдеща дата след отмяна мерките и препоръките във връзка

с предотвратяването и ограничаването на коронавирус.