Уважаеми родители!

В навечерието сме на новата учебна година. Тя носи на всички много вълнение, много радостни очаквания. И така трябва да бъде, защото срещата с младостта, с бъдещето, със знанието и израстването винаги са натоварени с положителни преживявания.

Тази есен и вероятно през цялата учебна година обаче ще трябва заедно да преодоляваме неочакваното изпитание, каквото се оказа новият корона вирус. Когато получим яснота по условията, в които ще текат учебните занятия и всичко, което означава да запазим здравето на малки и големи, веднага ще ви информираме.

С надежда сме, че можем да разчитаме на вашата отговорност и че заедно ще се справим. Защото обичаме нашите ученици, вашите и нашите деца, за които ще осигурим организиран и спокоен учебен процес.