Родителска среща за 5 клас

На 14.09.2020 година от 18часа в стая 207 (кабинета по физика) ще се проведе среща с родителите на учениците от 5 клас. Повече информация ще получите от г-жа Пепа Лозанова, класен ръководител.