ВАЖНО! Заповед на министъра на МОН за носене на лични предпазни средства за лице.