ВАЖНО! Заповед на директора научилището за носене на лични предпазни средства за лице.