Награди

за Ден на земята
Днес директорът на училището награди ученици за участие в изложбата, посветена на Деня на земята.