СУ „ Свети Климент Охридски – гр. Ловеч с трето място за Ловешка община на НВО 10 клас

От 12.06.2017 г. до 16.06.2017 година се проведе Националното външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците от десети клас. Външното оценяване се проведе в онлайн, в две части: Модул 1, онлайн тест от двадесет въпроси за 30 минути и Модул 2, практическа задача, която учениците трябваха да направят за 60 минути и да я качат в електронната платформа на външното оценяване. Резултатите на учениците съответстват на самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности по Европейската реферетна рамка за оценяване.

СУ „ Свети Климент Охридски – гр. Ловеч се класира на трето място за Ловешка община  и са покрили тази рамка с резултат над 50% всички ученици. Те получиха удостоверение от Министерство на образованието и наука.