Отлично представяне

     ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕНИЦА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА ОТ  ВТОРИ „Б“КЛАС НА СУ“ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ЛОВЕЧ. НА  ФИНАЛНИЯТ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО ОТ СБНУ , ТЯ ПОЛУЧИ МАКСИМАЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ  50 ТОЧКИ.

      КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ  РОСИЦА СЕЙЗИНСКА