Заедно за Земята

Чистотата на въздуха е важен фактор за човешкото здраве.

Децата представиха информация за качеството на въздуха в помещенията и на открито, както и практически мерки за подобряването му.