Олимпиади и състезания

 УЧЕБНА 2020/2021 г.

Резултати от олимпиада Знам и мога 4.клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика 4. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика 5.-12. клас

Резултати от общински кръг олимпиада по астрономия 9. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по биология и здравно образование 5.-12. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литератрура 5.-12. клас 

Протокол за резултатите на учениците от Националната олимпиада по философия областен кръг, 2020/2021г.

Резултати от областен кръг на националната олимпиада по География и икономика

Резултати от областен кръг на националната олимпиада по История и цивилизации/ История и цивилизация

Протокол за резултатите на учениците предложени за допускане до национален кръг на олимпиада по гражданско образование за учебна 2020/2021 г.

 УЧЕБНА 2019/2020 г.

Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по философия

Протокол резултати областен кръг на олимпиада по география и икономика 20192020

Протокол резултата от олимпиада история и цивилизации областен кръг

Олимпиада гражданско образование областен кръг