Прием Подготвителна група

ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

1 група – мин. 12 деца

График на дейностите:
* Подаване на заявления за записване до 06.06.2017 г.
* Необходими документи – акт за раждане на детето (копие), заявление
* Списъци с приети деца – 10.06.2017 г.
* Попълване на незаетите места до 14.09.2017 г.
* Родителска среща – 07.09.2017 г. – 18:00 ч.