Прием след VII клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2018/2019 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизация, срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

След приключване на II етап на класиране в паралелката с Профил „Хуманитарни науки“ има 5 свободни места.

Заповед прием 8 клас 2018-2019 (1) график прием след 7 клас

График прием след 7 клас

График на дейностите прием 2017/2018г