Прием след VII клас – 2022/2023 учебна година.

https://www.gimnaziata.net/wp-content/uploads/2022/05/Заповед_ДПП.pdf

Прием след VII клас – 2020/2021 учебна година.

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2021/2022 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации.

Форма на обучение : дневна., срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

Определяне на училищата, в които ще се приемат документи за участие първи и трети етап на класиране.

Заповед-РД-10-148-27.04.2021г.

График по приемането на ученици в 8 клас за учебната 2021/2022г.

Прием след VII клас – 2019/2020 учебна година.

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2019/2020 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации,Английски език и Информационни технологии, срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната-2019-2020 г.

Заповед – държавен план прием

Прием 8 клас 2019-2020 г.

Заповед за план-прием за учебната 2020/2021г.

Заповед и график прием ученици 8 клас

Заповед №561-30.07.2020г

Минимален бал след Трето класиране в профил „Хуманитарни науки“ за учебната 2020/2021 година – 63, 000.