Прием след VII клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2019/2020 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации,Английски език и Информационни технологии, срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната-2019-2020 г.

Заповед – държавен план прием

Прием 8 клас 2019-2020 г.