Прием след VIII клас

Една непрофилирана паралелка – 26 бр. ученици. Срок на обучение – 4 години.
Балообразуващи предмети: Български език и литература, История и цивилизации и Математика от свидетелството за завършено основно образование.

График за прием след VIII клас за учебната 2017/2018 Г.