Структура

Училищно ръководство:

Валери Валентинов Христов – директор на училището,
специалност: българска филология, икономист и финансист, тел. 068/604 366, 0879 / 125 825
Миглена Тодорова Ганчева – заместник – директор по учебната дейност, специалност: биология и химия, учител по биология, gancheva_miglena@abv.bg
Райна Драгоманска– главен счетоводител, 068/604 365, reni1972@gmail.com

Подготвителна група и Начален етап:

Соня Петрова Костова – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, flora_s68@abv.bg

Наталия Начева Василева (Хумбаджиева) – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, nataly333@abv.bg

Соня Иванова Денчева – начална училищна педагогика и англ. език; старши учител в начален етап, sonya.dencheva@gmail.com

Магдалена Маноилова Пенева – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, magdalenapeneva@abv.bg

Росица Тодорова Сейзинска – начална училищна педагогика, изобразително изкуство, старши учител в начален етап, sejzinska@abv.bg

Наталия Нешева Богданова – начална училищна педагогика с английски език, начален учител , natalia068@abv.bg

Петя Иванова Иванова – история и география,начална училищна педагогика, учител в начален етап

Паулина Недялкова Петрова – начална училищна педагогика, английски език в начален етап, учител в ЦОУД начален етап, petrova.paulina@mail.bg

Дафинка Василева Дикова – начална училищна педагогика, учител начален етап в ЦОУД, dafidikova@abv.bg

Бисерка Маринова Георгиева (Славчева) – начална училищна педагогика, учител в начален етап в ЦОУД

Прогимназиален и гимназиален етап
Ирена Михайлова Петрова – българска филология,старши учител по български език и литература, ira46@abv.bg
Татяна Димитрова Стоянова – български език и история, английска филология,старши учител по български език и литература и английски език, tanya.lv@mail.bg
Евгения Стефанова Ряхова – сп английски език,старши учител по английски език, eryahova@abv.bg
Пепа Петкова Лозанова – математика,старши учител по математика, pepalozanova@abv.bg
Марияна Христова Цокова – математика и информатика,старши учител по математика и информатика и информационни технологии, mimi6261@abv.bg
Тамара Любомирова Дамянова – химия и биология,старши учител по химия и биология, tami_9791@abv.bg
Десислава Стефанова Иванова – история и география, учител по история, d.ivan0va@abv.bg
Габриела Петрова Петрова – физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, учител по физическо възпитание и спорт, gabrielita_cska@abv.bg
Тихомир Петров Костов – физическо възпитание и спорт,старши учител , lovechgoma@gmail.com
Иван Василев Калчевски – технологии, изобразително изкуство,старши учител по домашен бит и техника, изобразително изкуство, kalchevski@gmail.com
Илина Тоткова Рогашка– музикална педагогика, учител по музика, rogband@abv.bg
Даниела Велиславова Панайотова – учител по история, daniela_v_panayotova@abv.bg
Албена Романова – ресурсен учител

Ралица Маринова – психолог, ralica_p_marinova@abv.bg

Непедагогически персонал:
Таня Иванова Мараченска – икономист-финансист; завеждащ административна служба, 068/604 365

Георги Цанов Георгиев – майстор поддръжка
Васил Михайлов Моновски – шофьор училищен автобус
Нина Радославова Дончева – чистач
Велислава Съботинова Тодорова – чистач