Структура

Училищно ръководство:

Валери Валентинов Христов – директор на училището,
специалност: българска филология, икономист и финансист, тел. 068/604 366, 0879 / 125 825
Миглена Тодорова Ганчева – заместник – директор по учебната дейност, специалност: биология и химия, учител по биология, gancheva_miglena@abv.bg
Снежана Петрова Ралчева – главен счетоводител, педагогика, 068/604 365, 0879/125 827, ralche@abv.bg

Подготвителна група и Начален етап:

Станка Маринова Дулева-Гущераклиева – начална училищна педагогика и английски език, старши учител англ. език в начален етап, tanya.duleva@gmail.com
Соня Петрова Костова – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, flora_s68@abv.bg
Наталия Начева Василева (Хумбаджиева) – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, nataly333@abv.bg
Красимира Христова Бочева – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, krasi_bocheva@abv.bg
Соня Иванова Денчева – начална училищна педагогика и англ. език; старши учител в начален етап, sonya.dencheva@gmail.com
Милка Георгиева Кочева – начална училищна педагогика, учител в начален етап в ЦОУД, milka.kocheva@abv.bg
Магдалена Маноилова Пенева – начална училищна педагогика, старши учител в начален етап, magdalenapeneva@abv.bg
Росица Тодорова Сейзинска – начална училищна педагогика, изобразително изкуство, старши учител в начален етап, sejzinska@abv.bg
Паулина Недялкова Петрова – начална училищна педагогика, английски език в начален етап, учител в ЦОУД начален етап, petrova.paulina@mail.bg
Дафинка Василева Дикова – начална училищна педагогика, учител начален етап в ЦОУД, dafidikova@abv.bg
Бисерка Маринова Георгиева (Славчева) – начална училищна педагогика, учител в начален етап в ЦОУД
Наталия Нешева Богданова – начална училищна педагогика с английски език, начален учител в ЦОУД, natalia068@abv.bg
Мария Николова Гайдарова – българска филология, логопедия; логопед, mir57@abv.bg
Ралица Маринова – психолог, ralica_p_marinova@abv.bg

Прогимназиален и гимназиален етап
Вяра Петкова Минова – българска филология,старши учител по български език и литература, vminova@abv.bg
Ирена Михайлова Петрова – българска филология,старши учител по български език и литература, ira46@abv.bg
Татяна Димитрова Стоянова – български език и история, английска филология,старши учител по български език и литература и английски език, tanya.lv@mail.bg
Евгения Стефанова Ряхова – сп английски език,старши учител по английски език, eryahova@abv.bg
Ралица Цветелинова Цветанова – английски и руски език, учител по английски език и руски език , infrasoninka616@gmail.com
Пепа Петкова Лозанова – математика,старши учител по математика, pepalozanova@abv.bg
Йоана Иванова Иванова – математика и информатика, учител по математика и информатика и информационни технологии, yt_86@abv.bg
Марияна Христова Цокова – математика и информатика,старши учител по математика и информатика и информационни технологии, mimi6261@abv.bg
Тамара Любомирова Дамянова – химия и биология,старши учител по химия и биология, tami_9791@abv.bg
Юрий Илиев Кузманов – история,старши учител по история,
Десислава Стефанова Иванова – история и география, учител по история, d.ivan0va@abv.bg
Габриела Петрова Петрова – физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, учител по физическо възпитание и спорт, gabrielita_cska@abv.bg
Тихомир Петров Костов – физическо възпитание и спорт,старши учител , lovechgoma@gmail.com
Иван Василев Калчевски – технологии, изобразително изкуство,старши учител по домашен бит и техника, изобразително изкуство, kalchevski@gmail.com
Илина Тоткова Рогашка– музикална педагогика, учител по музика, rogband@abv.bg
Даниела Велиславова Панайотова – учител в ЦОУД-5 клас, daniela_v_panayotova@abv.bg
Гергана Илиева Пъндева – немска филология,старши учител по немски език, gerganashankova27@abv.bg
Албена Романова – ресурсен учител
Петя Иванова Иванова – история и география, учител в ЦОУД – 6 клас
Непедагогически персонал:
Таня Иванова Мараченска – икономист-финансист; завеждащ административна служба, 068/604 365,
Веска Димитрова Додева – деловодител – домакин
Ивайло Христов Иванов – техник комп. системи и мрежи, 0879 / 456087, oldrocker@mail.bg
Румен Николов Гидулски – пазач, 0879 / 125 828
Пламен Русанов Гечев – електротехника, майстор – поддръжка
Милена Ангелова Митанова – чистач / хигиенист
Павлина Добромирова Мичева – чистач / хигиенист
Надка Петкова Бочева – чистач/хигиенист
Поля Петрова Бошнякова – чистач/хигиенист