Обществен съвет

На 14 септември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе заседание за избор на обществен съвет. На заседанието присъстваха Директора на училището и 14 родители на ученици, предложени от класните ръководители. Беше избран следния състав на съвета:

Цветослава Павлова Христова – председател, 0888/822058
Мария Станчева Димитрова – 0888/245285
Теменужка Петрова Брязова – 0885/749541
Марияна Любомирова Андреева, секретар – 0877/782333
Нели Борисова Чикова – 0988/841798
Владимир Николаев Винев – представител на Община – Ловеч, фин. орган, 068/688299, е-майл: v.vinev@lovech.bg