Начало на учебната 2019/2020 година в СУ „Св. Кл.Охридски“